За 2BeSocial

2BeSocial е иновативна компания, съсредоточена в създаването на smart бизнес системи от ново поколение. Основен приоритет е автоматизацията на бизнес процесите и създаването максимално улеснени инструменти за контрол на бизнес моделите.

Екипът на 2BeSocial е изграден от млади и амбициозни хора, които имат смелата цел на променят бизнес средата.

Създаването на 2BeSocial се случи поради нуждите и проблемите, с които се сблъскахме в компанията ни за онлайн търговия – Monna Bulgaria. Всеки ден увеличавахме търговските канали и подобрявахме резултатите, но заедно с това се увеличаваха и отговорностите и проблемите. Номенклатурата ни от продукта също растеше. С увеличаването на обемите, все повече осъзнавахме, че имаме нужда от автоматизация на процесите. Започнахме с най-простите – прекратихме употребата на външни приложения за фактуриране и направихме първия модул за автоматично фактуриране. Накрая достигнахме до създаване на модули с изкуствен интелект, които автоматизирано сами да определят цените на продуктите ни за всеки търговски канал като проследява конкурентите ни.

Така постепенно създадохме цялостна Smart ERP система за управление на бизнес. Появиха се и първите клиенти, благодарени на които осъзнахме, че трябва да се фокусираме и върху други бизнес моделите и техните проблеми. Така реализирахме специфичните разработки за салоните за красота, фитнесите и счетоводните услуги.

Целта ни е да създадем решения за максимално много бизнес модели. Ще се радваме да чуем и за твоя бизнес и да му помогнем да постигнеш по-добри резултати!